Program de finantare

S.C Zelda Projects SRL , în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „ Diversificarea activitatii la SC Zelda Projects SRL ”, cod SMIS 104510, finanțat prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Contractul de finanțare nr.1064/07.02.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si, Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 1.343.257,76 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 893.957,61 lei, , valoare eligibila nerambursabila din FEDR 759.863,97lei si valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 134.093,64 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea societatii prin diversificarea activitatilor de comert derulate in prezent, prin inovarea procesului tehnologic si al produselor firmei.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Achizitionarea a 5 echipamente tehnologice performante necesare si specifice activitatii
2. Dezvoltarea capacitatii administrative a societatii

Durata de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv intre data 16.03.2016 si data 31.12.2019.
Prin implementarea proiectului SC Zelda Projects SRL a achizitionat 5 echipamente tehnologice de specialitate si se creeaza 5 locuri noi de munca pe perioada nedeteriminata. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro , precum si catre site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Silaghi Dorin-Razvan,
Funcție: Administrator/ Reprezentant legal
Tel. 0733.076.991,
E-mail: razvan@zeldaprojects.ro

Vezi documentul in format pdf